Rekvalifikační kurz základy podnikání v Pardubicích

Délka Termín Cena Objednávka
15 dní 2. 12. 2023 - 9. 3. 2024 (víkend) 10 800 Kč objednat
23 dní 4. 12. 2023 - 19. 2. 2024 10 800 Kč objednat
23 dní 1. 1. 2024 - 18. 3. 2024 10 800 Kč objednat
15 dní 6. 1. 2024 - 13. 4. 2024 (víkend) 10 800 Kč objednat
15 dní 3. 2. 2024 - 11. 5. 2024 (víkend) 10 800 Kč objednat
23 dní 5. 2. 2024 - 22. 4. 2024 10 800 Kč objednat
Další termíny
Komu je kurz určen:

Tento kurz je určen posluchačům, kteří chtějí začít s podnikám nebo chtějí se lépe orientovat v dané problematice.

Profil absolventa:
 • Umí a zná připravit a realizovat podnikatelský plán
 • Umí a zná orientovat se v daňové a účetní oblasti
 • Umí a zná základní principy marketingového plánování
 • Umí a zná ovládat manažerské dovednosti a principy práce s lidmi
 • Umí a zná orientovat se v pracovněprávních vztazích, mzdových předpisech a personalistice
 • Umí a zná základní principy práce s lidmi v malých a středních podnicích
 • Umí a zná orientovat se v možnostech a zdrojích financování svého podnikatelského záměru
 • Umí a zná zásady obchodního jednání, jeho jednotlivé fáze, základy vyjednávání včetně námitek a fází uzavření obchodu
 • Umí a zná a je schopen zahájit podnikatelskou činnost nebo pokud ji už zahájil, doplnit znalosti podnikatelského prostředí z hlediska právního, organizačního, marketingového a ekonomického. Absolvent získá znalosti v oblasti práva (živnostenský zákon, občanský zákoník, zákoník práce)
 • je seznámen se všemi hlavními aspekty činnosti podnikatele. Ovládá zásadní zákonitosti marketingu, dále umí samostatně vést účetnictví, personální a mzdovou agendu s využitím výpočetní techniky
 • Absolvent zvládá veškeré podstatné znalosti nutné pro zpracování podnikatelského záměru, následné založení živnosti, činnosti a vedení své firmy (činnost podniku, struktura majetku, organizace podniku, zásobování, skladové hospodářství a logistika, výroba, jakost a inovace), vedení účetnictví, včetně znalostí týkajících se zaměstnávání dalších osob ve své firmě (mzdová a personální agenda).
 • Absolvent je v průběhu kurzu veden k samostatnosti – tj. umí v případě potřeby vyhledat aktualizace potřebných zákonů, příslušných formulářů, umí komunikovat s úřady.
Lektoři:

specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti, středoškolský a vysokoškolsky akademičtí pracovníci v daném oboru.

 1. Marketing
  • Co je marketing
  • Marketingový plán
  • Konkurence, výrobek, cena
 2. Právní formy podnikání
  • Živnostenský zákon – druhy živností
  • Obchodní zákoník
  • Druhy společností:
   • akciová spol,
   • společnost s ručením omezením,
   • komanditní společnost,
   • veřejná obchodní společnost,
   • družstva
  • Obchodní rejstřík
  • Smlouvy a jejich náležitosti
  • Další zákony potřebné k podnikání
  • Zákonné pojištění odpovědnosti
  • Pojištění majetku a podnikatele
  • Postup při pojistné události
 3. Účetnictví
  • Základy účetnictví
  • Mzdové účetnictví
  • Zákon o zdravotním pojištění
  • Systém sociálního pojištění v ČR
  • Účetnictví na počítači v programu
 4. Daně
  • Úvod do daňové problematiky
  • Daňové zákony
   • DPFO
   • DPPO
   • DPH
   • silniční daň
   • daňový řád
 5. Personalistika
  • Základní pracovněprávní předpisy (Zákoník práce)
  • Školení zaměstnanců
  • péče o zaměstnance
  • benefity
 6. Finanční podpory
  • Systém státních podpor
  • Strukturální fondy EU
 7. Počítač v praxi podnikatele
  • Základy programu Microsoft Word a Microsoft Excel
  • Vytvoření jednoduché prezentace v programu Power Point
  • Základy internetu, vytvoření internetové schránky
  • Využití internetu v podnikání
 8. Podnikatelský plán
  • Podnik
  • Výrobek nebo služba
  • Odvětví a trh
  • Marketing (odbyt a distribuce)
  • Management a klíčové osoby
  • Plánování pro nadcházejících pět let podnikání
  • Šance a rizika – působení scenérií na plánování
  • Potřeba financí

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace