Rekvalifikační kurz daňový specialista

Délka Místo Termín Cena Objednávka
15 dní 5. 9. 2020 - 12. 12. 2020 (víkend) 14 490 Kč objednat
23 dní 7. 9. 2020 - 23. 11. 2020 14 490 Kč objednat
15 dní 3. 10. 2020 - 9. 1. 2021 (víkend) 14 490 Kč objednat
23 dní 5. 10. 2020 - 21. 12. 2020 14 490 Kč objednat
23 dní 2. 11. 2020 - 18. 1. 2021 14 490 Kč objednat
15 dní 7. 11. 2020 - 13. 2. 2021 (víkend) 14 490 Kč objednat
15 dní 5. 12. 2020 - 13. 3. 2021 (víkend) 14 490 Kč objednat
23 dní 7. 12. 2020 - 22. 2. 2021 14 490 Kč objednat
15 dní 2. 1. 2021 - 10. 4. 2021 (víkend) 14 490 Kč objednat
23 dní 4. 1. 2021 - 22. 3. 2021 14 490 Kč objednat
Další termíny

Tento kurz Vás provede daňovou soustavu ve vazbě na účetnictví a daňovou evidenci, budete znát povinnosti poplatníků a plátců daně, umět vypočítat daňovou povinnost, termíny placení záloh.

Budete znát a umět ostatní daně – silniční, dědickou, darovací a z převodu nemovitostí, spotřební daň, termíny daňových přiznání a vyznáte se ve správě daní a poplatků

Výuka  je zaměřena na praktické zpracování jednotlivých daňových přiznání a práci s daňovými zákony pro potřeby podniku a živnostníků.

Komu je kurz určen:

Tento kurz je určen posluchačům bez znalostí dané problematiky a těm kteří se chtějí zdokonalit v daňové problematice.

 1. Daň z příjmů
  - obecné principy
  - daň z příjmů OSVČ
  - daň z příjmů zaměstnanců
  - daň z příjmů z kapitálového majetku
  - daň z příjmů z pronájmu
  - daň z ostatních příjmů
  - daň z příjmů právnických osob
  - daňové a nedaňové výdaje, úpravy daňového základu
  - majetek a zásoby
  - praktikum daňového přiznání ( praktické zpracování)
 2. Daň z přidané hodnoty
  - obecné principy
  - místo plnění
  - daňové subjekty
  - uplatnění daně u tuzemských zdanitelných plnění
  - uplatnění daně při intrakomunitárních dodávkách zboží
  - uplatnění daně při dovozu a vývozu zboží
  - sazby daně a jejich oprava
  - osvobození od daně
  - odpočet a vrácení daně
  - zvláštní režimy
  - správa daně
  - praktikum daňového přiznání ( praktické zpracování)
 3. Spotřební daně
  - obecné principy
  - základní pojmy, daňové doklady a prokazování zdanění
  - administrativa a správa spotřební daně
  - předmět spotřební daně, vznik daňové povinnosti, osvobození od spotřební daně
  - výpočet spotřební daně
  - manipulace s vybranými výrobky
  - spotřební daň u jednotlivých komodit
  - omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků
  - praktikum daňového přiznání ( praktické zpracování)
 4. Daň z nemovitosti
  - obecné principy
  - daň z pozemků
  - daň ze staveb
  - správa daně z nemovitostí praktikum daňového přiznání
  - praktikum daňového přiznání ( praktické zpracování)
 5. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
  - obecné principy
  - předmět daně
  - výpočet daně
  - správa daně
  - věcná břemena
  - praktikum daňového přiznání ( praktické zpracování)
 6. Daň silniční
  - obecné principy
  - předmět daně
  - výpočet daně
  - osvobození od daně
  - správa daně silniční praktikum daňového přiznání ( praktické zpracování)

Ukončení kurzu:

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o
rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností od společnosti Institut profesního vzdělávání, s.r.o.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace