Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky v Olomouci

Délka Termín Cena Objednávka
15 dní 2. 7. 2022 - 8. 10. 2022 (víkend) 9 000 Kč objednat
23 dní 12. 7. 2022 - 20. 9. 2022 9 000 Kč objednat
23 dní 2. 8. 2022 - 18. 10. 2022 9 000 Kč objednat
15 dní 6. 8. 2022 - 12. 11. 2022 (víkend) 9 000 Kč objednat
15 dní 3. 9. 2022 - 10. 12. 2022 (víkend) 9 000 Kč objednat
23 dní 6. 9. 2022 - 22. 11. 2022 9 000 Kč objednat
15 dní 1. 10. 2022 - 7. 1. 2023 (víkend) 9 000 Kč objednat
23 dní 4. 10. 2022 - 20. 12. 2022 9 000 Kč objednat
23 dní 1. 11. 2022 - 17. 1. 2023 9 000 Kč objednat
15 dní 5. 11. 2022 - 11. 2. 2023 (víkend) 9 000 Kč objednat
15 dní 3. 12. 2022 - 11. 3. 2023 (víkend) 9 000 Kč objednat
23 dní 6. 12. 2022 - 21. 2. 2023 9 000 Kč objednat
23 dní 3. 1. 2023 - 21. 3. 2023 9 000 Kč objednat
15 dní 7. 1. 2023 - 15. 4. 2023 (víkend) 9 000 Kč objednat
Další termíny
Komu je kurz určen:

Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví je určen pro úplné začátečníky, kteří po absolvování kurzu budou schopni vést mzdové účetnictví firmám na profesionální úrovni. Výuka je vedena od úplných základů mzdového účetnictví až po roční uzávěrku.

Profil absolventa:

Student je schopen samostatně pracovat v těchto oblastech:

 1. Výpočet mzdy zaměstnanců, resp. jednotlivých složek mzdy
 2. Statistická a rozborová činnost v oblasti plánování a čerpání mezd
 3. Zajišťování odměňování různých skupin zaměstnanců podle stanovených pokynů a postupů
 4. Zpracovávání jednotlivých částí interních mzdových předpisů
 5. Zajišťování výkaznictví
 6. Kontrolní činnost podle pokynů a stanovených postupů
 7. Vedení příslušné dokumentace
Lektoři:

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti, středoškolský a vysokoškolsky akademičtí pracovníci v daném oboru.

 1. Pracovně právní předpisy
  Zákoník práce a na něj navazující předpisy upravující vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
 2. Mzda a odměňování
  • Mzdové předpisy v podnikatelské sféře
  • Formy odměňování – časová, úkolová, podílová mzda, další složky mzdy při odměňování, příplatky ke mzdě, mzdový předpis
  • Odměňování u dohod mimo pracovní poměr, u dalších pracovních poměrů
  • Mzdová evidence – mzdový list, prohlášení k dani, zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, výplatní listina, další doklady evidence o zaměstnanci
  • Výpočet hrubé mzdy, stanovení hrubého příjmu, srážky ze mzdy – exekuce
 3. Zdravotní pojištění
  • Všeobecné zdravotní pojištění – výše pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období
  • Výpočet odvodů pojistného – pojistné za zaměstnance, pojistné hrazené státem, pojistné při souběhu činnosti
  • Povinnost plátců pojistného – oznamovací povinnost, průkazná evidence o platbách pojistného
 4. Sociální zabezpečení
  • Působnost, organizační uspořádání a povinnosti orgánů sociálního zabezpečení, povinnosti občanů a organizací v sociálním zabezpečení
  • Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – poplatníci pojistného, výpočet pojistného, odvod pojistného a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, chyby při odvodu pojistného a jejich důsledky
  • Nemocenské pojištění zaměstnanců – okruh pojištěných osob, podmínky účasti na pojištění, vznik, trvání a zánik pojištění, okruh dávek, podmínky nároku na dávky, výpočet dávek, doba poskytování dávek a jejich výplata, povinnost zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
  • Důchodové pojištění – okruh dávek, evidenční list.
 5. Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • Terminologie, legislativní úprava – zákon o daních z příjmů
  • Výpočet daně a záloh na daň – stanovení zdanitelné mzdy, nezdanitelná část základu daně, uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně
  • Vybírání a placení daně – sazby daně, povinnost srazit daň, povinnost odvodu daně
  • Roční zúčtování záloh na daň
  • Zvláštní sazba daně
  • Vyplňování předepsaných hlášení
 6. BOZP
  Předpisy týkající se požární ochrany. Předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 7. Praktická část výuky
  Průběh praktické výuky probíhá formou praktické činnosti u vzdělávacího centra. V průběhu praktické výuky bude student zpracovávat jednotlivé mzdové operace v reálných podmínkách na skutečných mzdových dokladech tak, aby byl schopen v reálných podmínkách schopen samostatné činnosti.

Poznámka: Každý účastník bude mít k dispozici samostatný počítač pro výuku práce s počítačem

Ukončení kurzu:

Po ukončení kurzu a po úspěšném složení závěrečné zkoušky. Obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností. PC jsou doplňkovou službou k akreditovanému kurzu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace