Rekvalifikační kurz účetnictví, daňová evidence, mzdy a daně s pc

Délka Místo Termín Cena Objednávka
38 dní 3. 6. 2023 - 17. 2. 2024 (víkend) 26 500 Kč objednat
57 dní 5. 6. 2023 - 13. 12. 2023 26 500 Kč objednat
38 dní 1. 7. 2023 - 16. 3. 2024 (víkend) 26 500 Kč objednat
57 dní 3. 7. 2023 - 10. 1. 2024 26 500 Kč objednat
38 dní 5. 8. 2023 - 20. 4. 2024 (víkend) 26 500 Kč objednat
57 dní 7. 8. 2023 - 14. 2. 2024 26 500 Kč objednat
38 dní 2. 9. 2023 - 18. 5. 2024 (víkend) 26 500 Kč objednat
57 dní 4. 9. 2023 - 13. 3. 2024 26 500 Kč objednat
57 dní 2. 10. 2023 - 10. 4. 2024 26 500 Kč objednat
38 dní 7. 10. 2023 - 22. 6. 2024 (víkend) 26 500 Kč objednat
38 dní 4. 11. 2023 - 20. 7. 2024 (víkend) 26 500 Kč objednat
57 dní 6. 11. 2023 - 15. 5. 2024 26 500 Kč objednat
38 dní 2. 12. 2023 - 17. 8. 2024 (víkend) 26 500 Kč objednat
57 dní 4. 12. 2023 - 12. 6. 2024 26 500 Kč objednat
57 dní 1. 1. 2024 - 10. 7. 2024 26 500 Kč objednat
38 dní 6. 1. 2024 - 21. 9. 2024 (víkend) 26 500 Kč objednat
Další termíny
Určeno:

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví, daní a mezd a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví a daňové problematice.

Profil studenta:

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví včetně získá znalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech a zpracovávat daně a daňová přiznání v organizaci, včetně mzdové problematiky. Je schopen vést účetnictví od základů vedení účetnictví až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů, umí a zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech, umí a rozumí daňový problematice a mzdovému účetnictví komplexně.

Lektoři:

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti.

A. Účetnictví

 • Základy účetnictví
 • Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 – Zásoby
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
 • Účetní uzávěrka a závěrka
 • Daňové předpisy
 • Praktická výuka na PC v programu Pohoda

B. Daňová evidence

 • Charakteristika daňové evidence
 • Složky majetku a závazky
 • Evidence příjmů a výdajů v deníku
 • Uzavření daňové evidence
 • Vybrané daňové a nedaňové výdaje
 • Mzdy a zaměstnanci
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Praktická výuka na PC v programu Pohoda

C. Mzdové účetnictví

 • Mzda a odměňování
 • Daň ze závislé činnosti
 • Zdravotní pojištění
 • Sociální pojištění
 • Pracovněprávní vztahy před nástupem zaměstnance
 • Praktická výuka na PC v programu Pohoda

D: Daňový referent

 • daňová soustava
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • spotřební daně
 • silniční daň
 • účetnictví ve vazbě na daňové zákony
 • vybrané účetní případy a jejich daňové posouzení
 • výsledek hospodaření a jeho transformace na daňový základ
 • Praktická výuka na PC v programu Pohoda

Obchodní angličtina: Výuka bude zaměřena na obchodní konverzaci a znalost odborné terminologie v cizím jazyce pro praktické potřeby. Výuku zajišťují odborní lektoři anglického jazyka.

Ukončení kurzu:

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace